Přijmout
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. 

Interim management

Nabízíme služby interim managementu na smluvně předem definovanou dobu, s jasně definovaným cílem a za jasně specifikovaných podmínek.

Audit

Realizujeme audity všech rozsahů. Odhalujeme bariery, rezervy i příležitosti. Hledáme klíčové příčiny a souvislosti.

Poradenství

Zaměřujeme se na nové úhly pohledu, rozšiřujeme zvažovaná postupy o další použitelné varianty, stanoviskům přiřazujeme nadhled a nezaujatost.

Školení

Realizujeme specifická školení se záměrem pozvednout znalostní úroveň našich zákazníků, učíme je v praxi cíleně ovlivňovat svoji výkonnost.

 

Interim management

Nabízíme služby interim managementu na smluvně předem definovanou dobu, s jasně definovaným cílem a za jasně specifikovaných podmínek. Interim Management je dodávkou služeb manažera, kterou si společnost najímá, aby v určitém časovém horizontu vyřešila předem jasně definovaný úkol za jasné náklady. Společnost si Interim Management najímá pro ve společnosti chybějící specifické odborné znalosti, které mají firmě pomoci efektivně projít např. důležitou změnou nebo vyřešit strategický projekt.